اورژانس

واحد اورژانس درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس واقع در طبقه همکف درمانگاه می باشد. بخش اورژانس درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس با بهره گیری از آخرین تکنولژی ها و تجهیزات پزشکی و دارا بودن ۱۵ تخت و بهره­ گیری از پزشکان عمومی و پرستاران مجرب آمادگی پذیرش بیماران در تمام ساعات شبانه روز را­ دارد

 اورژانس درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس مهمترین بخش ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی است که وظیفه پیشگیری و شناسایی زودرس و درمان بهنگام گیرندگان خدمت را برعهده دارد. عملکرد مناسب این بخش، نقش مهمی در بهبود و بازگشت بیماران به جامعه ایفا می‌کند.

بخش اورژانس درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس در طبقه همکف ساختمان واقع شده است. این واحد از همزمان با افتتاح بیمارستان راه اندازی شده و در حال ارائه خدمات به مراجعه کنندگان می باشد.

در قسمت جلوی درب ورودی ایستگاه مخصوص آمبولانس میباشد و برانکارد و ویلچر جهت حمل بیمار در همان قسمت قرار دارد. از همان ورودی بخش، مطب پزشکان عمومی و ایستگاه تریاژ در سمت چپ مشاهده میشود که در این ایستگاه یک پرستار حضور داشته و در اولویت بندی و تشخیص بیماران مراجعه کننده به این قسمت که اغلب توسط اورژانس آورده میشوند انجام وظیفه میکنند.ایستگاه پرستاری روبه روی درب ورودی واقع شده که پرسنل پرستاری شاغل در این واحد در این قسمت اقدامات درمانی را انجام میدهند .

این بخش شامل  اتاق نوارقلب و تزریقات،اتاق CPR، اتاق سوچر،اتاق بیماران و اتاق ایزوله می باشد.

پزشکان این دپارتمان

ساعات کاری

X