انتخاب پزشک

ابزار یافتن پزشک به شما در انتخاب کمک می کند.

دکتر نرگس ملکی

مدیر گروه زنان و بیولوژی تولید مثل

ارشد بیولوژی مولکولی- ژنتیک

حکیم مهدی عزتی

طب سنتی

مجوز رسمی از انجمن طب سنتی ایران

دکتر محمد نوروزی

مسئول فنی آزمایشگاه

متخصص علوم ازمایشگاهی

دکتر فاطمه فیاضی

شنوایی سنجی

کارشناس ارشد ادیولوژی

بهترین خدمات را از ما بخواهید

X