دکتر فاطمه فیاضی

درباره پزشک

سنجش شنوایی نوزادان کودکان بزرگسالان و انواع سمعک خای دیجیتال و نامرئی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1364 کارشناس ارشد ادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 15:00 - 10:00 تهران
سه شنبه 15:30 - 10:00 تهران
پنجشنبه 15:00 - 10:00 تهران

سنجش شنوایی نوزادان کودکان بزرگسالان و انواع سمعک خای دیجیتال و نامرئی

X