دکتر محمد نوروزی

درباره پزشک

هماهنگ کردن بخش های مختلف آزمایشگاه و رفع نواقص و مشکلات آن ها، پیشگیری از بروز خطا در آزمایشات با برنامه ریزی لازم، ارتباط مداوم با پرسنل آزمایشگاه و نظر سنجی و دریافت پیشنهادات در جهت ارتقا خدمات، بررسی میزان رضایت مراجعین و فراهم کردن زمینه ها و روندهای مناسب افزایش رضایت مندی

تحصیلات: متخصص علوم ازمایشگاهی

سال درجه دانشگاه
1385 متخصص دانشگاه علوم پزشکی

متخصص علوم ازمایشگاهی

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
1399 درمانگاه مسئول فنی آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 23:30 - 07:00 پردیس فاز 2 ، ضلع شمال غربی میدان امام
یکشنبه 23:30 - 07:00 پردیس فاز 2 ، ضلع شمال غربی میدان امام
دوشنبه 23:30 - 07:00 پردیس فاز 2 ، ضلع شمال غربی میدان امام
سه شنبه 23:30 - 07:00 پردیس فاز 2 ، ضلع شمال غربی میدان امام
چهارشنبه 23:30 - 07:00 پردیس فاز 2 ، ضلع شمال غربی میدان امام
پنجشنبه 21:00 - 09:00 پردیس فاز 2 ، ضلع شمال غربی میدان امام
پنجشنبه 21:00 - 09:00 پردیس فاز 2 ، ضلع شمال غربی میدان امام
شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه
۱-هماهنگ کردن بخش های مختلف آزمایشگاه و رفع نواقص و مشکلات آن ها
۲-پیشگیری از بروز خطا در آزمایشات با برنامه ریزی لازم
۳-ارتباط مداوم با پرسنل آزمایشگاه و نظر سنجی و دریافت پیشنهادات در جهت ارتقا خدمات
۴-بررسی میزان رضایت مراجعین و فراهم کردن زمینه ها و روندهای مناسب افزایش رضایت مندی
۵-نظارت مداوم بر نحوه ی انجام آزمایش ها و ارائه راهکارهای مناسب به همکاران برای افزایش صحت و دقت نتایج
۶-نظارت بر اجرای برنامه کنترل کیفی داخلی و خارجی و استفاده از نتایج آن در بهبود روند کار و کالیبراسیون دستگاه ها
۷-کنترل نهایی نتایج آزمایش ها با رعایت موارد فنی و علمی
۸-فراهم کردن زمینه اجرای اصول مستندسازی و حفظ مدارک و سوابق مربوطه
۹- نظارت بر رعایت اصول ایمنی در مقابل عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک
۱۰-انعکاس شرایط و مشکلات کاری آزمایشگاه به مسئولین مافوق و شورای اداری به منظور رفع و پیشبرد اهداف مرکز
۱۱-انجام امور محوله از طرف مسئولین طبق وظایف مربوطه
X