دکتر ویدا پاک دل

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1390 متخصص دانشگاه علوم پزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 16:00 - 10:00
X