جواب آزمایش آنلاین

جواب آزمایشگاه به صورت آنلاین

جهت دریافت جواب آزمایشگاه به صورت آنلاین کد ملی خود را بدون خط تیره وارد نمایید. ضمن عرض خیر مقدم، به استحضار شما بازدیدکنندگان گرامی می رسانیم که بخش آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس، به منظور رفاه حال مراجعین خود، مجهز به سیستم جوابدهی آنلاین بوده و نتایج آزمایشات از طریق وب سایت درمانگاه قابل دریافت می باشد.

جوابدهی به بیماران

جوابدهی به پزشکان

جوابدهی به آزمایشگاههای همکار