فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی (کلینیک تخصصی فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس): واحد کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس واقع در طبقه اول درمانگاه می باشد. کلینیک تخصصی فیزیوتراپی کوثر پردیس دارای مجهز ترین دستگاه ها در سراسر ایران می باشد. دستگاه ها تخصصی فیزیوتراپی که پاسخ گوی درمان تمامی بیماران ارتوپدی و مغز و اعصاب می باشد.

  • سرکار خانم دکتر ملکی
  • دارای مجهز ترین دستگاه ها
  • دستگاه ها تخصصی فیزیوتراپی
  • درمان تمامی بیماران ارتوپدی