پارکینگ مخصوص مراجعه کنندگان

پارکینگ مخصوص مراجعه کنندگان

پارکینگ مخصوص مراجعه کنندگان در کنار درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس قرار دارد که استفاده از آن رایگان می ­باشد. از قسمت پارکینگ امکان بکارگیری ویلچیر برای انتقال بیمار به داخل درمانگاه وجود دارد. دسترسی از طریق درب ورودی اصلی درمانگاه ممکن بوده و آسانسورها، دسترسی آسان در داخل ساختمان درمانگاه را فراهم کرده اند.