داروخانه شبانه روزی

داروخانه شبانه روزی درمانگاه کوثر پردیس:

داروخانه شبانه روزی (pharmacy) داروخانه شبانه روزی درمانگاه کوثر پردیس:

داروخانه شبانه روزی (pharmacy) داروخانه شبانه روزی درمانگاه کوثر پردیس: واحد داروخانه شبانه روزی درمانگاه کوثر پردیس واقع در جنب ورودی درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس می باشد. داروخانه شبانه روزی کوثر پردیس برترین داروخانه در پهنه شهرستان پردیس می باشد که ارائه کننده ی انواع دارو ها و لوازم پزشکی می باشد.

  • داروخانه ۲۴ ساعته
  • بخش دارویی
  • بخش تجهیزات پزشکی
  • بخش آرایشی