مزایا و فواید

موارد زیر برخی از «مزایا و فواید» دریافت خدمات درمان در منزل می باشد:

واحد تخصصی درمان در منزل وابسته به درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس جهت ارتقاء سطح ارائه خدمات سلامت و پوشش مطلوب خدمات درمانی در شهر پردیس تاسیس و اقدام به ارائه شبانه روزی (حتی در ایام تعطیل) کلیه خدمات درمانی و مراقبتی در منزل در یک پکیچ بصورت تیم کامل درمانی نموده است.

شایان ذکر است که کارشناسان واحد درمان در منزل درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس همگی از کارشناسان پرستاری و مامایی می باشند، که بصورت شبانه روزی پاسخگوی تماس های تلفنی به شماره تلفن ۰۲۱۷۶۲۴۲۰۷۰ می باشند.

این نحوه خدمـات که در اکثر کشورهـای پیشرفته تحت عنوان& visit home care ارائـه می شود برای گروه های مشخصی از بیماران بصورت رایگان و تحت پوشش نظام سلامت و بیمه ها قرار دارد. در کشور ما اخیراً بعضی از بیمه های تکمیلی درصد قابل توجهی از هزینه های درمان در منزل را خصوصاً برای سالمندان و بیماران مزمن و خاص تقبل می کنند.

موارد زیر برخی از «مزایا و فواید» دریافت خدمات درمان در منزل می باشد:

۱- ارائه خدمات تشخیصی پیش بیمارستانی و خدمات درمانی پس از ترخیص از بیمارستان(دوره تکمیل درمان و دوره نقاهت)
۲- کاهش انتقال عفونتهای بیمارستانی با ارائه خدمات درمانی در منزل
۳- کاهش هزینه های درمانی برای درمانخواه بدلیل حذف هزینه های هتلینگ بیمارستان ها
۴-حذف همراهی و جابجایی بیمار و نیز کاهش ملاقاتهای روزانه بستگان بیمار و در نتیجه کاهش مصرف سوخت ،کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک شهری
۵- احساس امنیت و رضایتمندی در بیمار و برخورداری از تغذیه مناسب
۶- درمان دقیق تر، رسیدگی بیشتر و کیفیت بهتر و مطلوبتر خدمات

۷- دریافت هرگونه خدمات در یک پکیچ کامل درمانی در یک زمان و یک مکان فقط با یک تماس با تلفن (۰۲۱۷۶۲۴۲۰۷۰ )
۸- امکان پیگیری (Follow up ) دقیق تر و اطمینان از بهبودی و عدم عود بیماری پس از ترخیص از بیمارستان
۹- تشکیل پرونده سلامت برای مشترکین از زمان شروع ارائه خدمات تا پایان در یک پرونده نزد بیمار
۱۰- کاملاً شفاف و متناسب بودن تعرفه های درمانی برای گیرندگان خدمات مرکز که بر خلاف سایر مراکز مشابه که بعد از حضور در منزل بیماران با توجه به شرایط بیمار و ظواهر منازل بیماران اقدام به اعلام تعرفه می کنند.در حالی که کارشناسان واحد درمان در منزل در هنگام تماس تلفنی درمانخواه تعرفه مرکز را به صورت دقیق و کاملاً شفاف بیان می نمایند.
۱۱- وجود واحد مشاوره پزشکی و بهداشتی (در حد کارشناس پرستاری یا مامایی) که به صورت شبانه روزی خدمات مشاوره ای مورد نیاز بیماران را ارائه می دهد.
۱۲- وجود واحد ارزیابی و پیگیری که ضمن پیگیری وضعیت سلامت بیماران و میزان رضایت مندی گیرندگان خدمات در راستای رفع مشکلات مجموعه ، گیرنده انتقادات و پیشنهادات مشترکین مرکز درمان در منزل می باشد.

X