گروه خدمات گیرندگان

گروه خدمات گیرندگان مرکز

بطور کلی بیماران سالمند،ناتوان از حرکت،تنها و بدون همراه یا سرپرست،بیماران مزمن و خاص، و بطور مشخص جانبازان،معلولین جسمی و بیماران قطع نخاعی، بیماران سکته مغزی-قلبی، بیماران دچار شکستگی،بیماران مبتلا به سرطان(خصوصاً در مراحلی که بیشتر نیاز به اقدام حمایتی مراقبتی دارند)،بیماران مبتلا به زخم بستر و زخم پای دیابتی و … از جمله گیرندگان اختصاصی خدمات درمان در منزل می باشند.

البته تأکید می گردد با توجه به هزینه های خاص ارائه خدمات درمانی در منزل (توسط کادر درمانی با تحصیلات عالیه دانشگاهی و نیز هزینه آژانس و هزینه مدت زمان رفت و برگشت و توقف در منزل بیمار)این خدمات به صورت Select شده برای گروه های ذیل مناسب تر است:

الف- بیماران سالمند (بالاتر از ۶۵ سال)
ب- بیماران ناتوان از حرکت
ج- بیماران مبتلا به بیماری های مزمن و خاص و صعب العلاج
د- خدمات درمانی مورد نیاز بعد از ترخیص از بیمارستان مانند:آنتی بیوتیک تراپی وریدی،تعویض پانسمان،سونداژ،فیزیوتراپی و . . .
ه- مدیران ارشد

X