فیزیوتراپی

فیزیوتراپی (کلینیک تخصصی فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس): واحد کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس واقع در طبقه اول درمانگاه می باشد. کلینیک تخصصی فیزیوتراپی کوثر پردیس دارای مجهز ترین دستگاه ها در سراسر ایران می باشد. دستگاه ها تخصصی فیزیوتراپی که پاسخ گوی درمان تمامی بیماران ارتوپدی و مغز و اعصاب می باشد.

اهمیت فیزیوتراپی

فیزیوتراپی در هر مرحله از زندگی میتواند به انسان ها کمک بسیاری کرد. فیزیو تراپی در مراحل سخت از نظیر شکستگی و تصادف و یا برای رفع توانایی های جسمی و حتی برای جلوگری از بیماری ام اس بسیار تاثیر گذار می باشد.

فیزیوتراپی ( فیزیکال، تراپی) در اصل از دو واژه ی فیزیک و تراپی که به معنای درمان است تشکیل شده است. فیزیو تراپی را در اصل به دو بخش میتوان تعریف یا معنا کرد:

  1. استفاده از قوانین فیزیک برای درمان
  2. درمان فیزیکی برای بدن انسان

بخش های کلینک تخصصی فیزیوتراپی شبانه روزی درمانگاه کوثر پردیس

  • بخش فیزیوتراپی: اتاق ورزش – مکانوتراپی ( دوچرخه نشسته ، چرخش شانه ، صندلی کوادر ، تخته های تعادلی ، رول ، استپ ، توپ ، وزنه و …)
  • بخش فیزیوتراپی: لیزر تراپی کم توان ( BTL انگلستان )
  • بخش فیزیوتراپی: لیزر تراپی پر توان (ASA ایتالیا )
  • بخش فیزیوتراپی: مگنت تراپی ( ASA ایتالیا )
  • بخش فیزیوتراپی: شاک ویو
  • بخش فیزیوتراپی: کامپرشن تراپی
  • بخش فیزیوتراپی: دستگاه Tens ( تحریکات الکتریکی )
  • بخش فیزیوتراپی: دستگاه US ( اولترا سوند)

ساعات کاری بخش کلینیک تخصصی فیزیوتراپی کوثر پردیس

بخش کلینیک تخصصی فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس همه روزه از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شب آماده ی ارائه خدمات به مراجعه کنندگان می باشد.

0007

X